Puheenjohtajan palsta

Aurinkoista vapunpäivän iltaa vuonna 2024

Kansallisen senioriliiton liittovaltuustokaudesta 2023-2026 on kohta ensimmäinen vuosi takana. 

Covid-19 pandemian päätyttyä nousi uusi uhka Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Tilanne synnytti henkistä ja taloudellista epävarmuutta myös seniorien keskuudessa. Hinnat kohosivat energian kallistuessa ja inflaatio oli suurinta sitten 1970-luvun. Tilanne muutti myös suomalaisten turvallisuuspoliittista ajattelua.

Tästä kaikesta ikävästä huolimatta me seniorit olemme elämänmyönteisiä ja haluamme olla osana kehittyvää Suomea. Meidän seniorien osallistumisen edistäminen kaikilla yhteiskunnan aloilla on äärimmäisen tärkeää. Tämä koskee niin politiikkaa kuin myös meitä suoraan koskettavien päätösten prosesseja.

Hyvinvointialueiden taloudellisen tilanteen huomioon ottaen meidän tuleekin huolehtia entistä tehokkaammin vaikuttamistyöstä piirimme kummallakin hyvinvointialueella. Terveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen, vanhuspalveluiden laadun varmistaminen sekä ikääntyneiden arvostuksen lisääminen on niin kuntien kuin hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen tärkein tehtävä.

Jatkakaamme tätä työtä elämänilolla ja voimalla kaikkien seniorien parhaaksi. Hyvää alkavaa kesää kaikille!  

                                                                                      


Vuosi 2023 on jo hyvässä vauhdissa

Mennyt vuosi 2022 oli monin tavoin historiallinen. Venäjän helmikuussa aloittama suurhyökkäys Ukrainaan väritti koko vuotta. Se aiheutti kaikille, myös meille senioreille uhan ja pelot omasta turvallisuudestamme. Sodan vaikutukset näkyivät hintojen nousussa ja oman talouden kiristymisessä. Energiakriisi oli yksi puhutuimmista aiheista läpi vuoden.Kolmatta vuotta vallalla ollut Covid-19 pandemia jäi sodan jalkoihin. Historiallinen päätös Naton jäseneksi hakemisesta tehtiin eduskunnassa toukokuussa suurella enemmistöllä, todennäköisesti sodasta johtuen. Tammikuiset hyvinvointialuevaalit ja niiden mukanaan tuovat muutokset 1.1.2023 saivat odotettua vähemmän huomiota.

Tästä vuodesta tulee kaikin tavoin mielenkiintoinen. On eduskuntavaalit huhtikuussa ja oma liittokouksemme kesäkuussa. Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointia Unkarilta ja Turkilta odotellaan.  

Toiveena on, että liittokokoukseen saataisiin mukaan noin 500 jäsentä. Päätettävissä on paljon tätkeitä asioita. Valitaan liitolle puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, valtuuston puheenjohtaja sekä valtuuston jäsenet ja varajäsenet. Käsittelyssä ovat senioriliiton säännöt sekä piirien ja yhdistysten mallisäännöt.

Me ikäihmiset seuraamme muun toimintamme ohella tarkasti, miten eri toiminnot hyvinvointialueilla käynnistyvät. Tuleeko paljon luvattuja parannuksia palveluiden saatavuuteen, saavutettavuuteen ja oikea-aikaisuuteen vai viedäänkö kaikki, ikäihmistenkin käyttämät palvelut hyvinvointialueiden keskuskaupunkeihin, jolloin matkat pidentyvät huomattavasti. Hämeen piirin kummallakin hyvinvoitialueella, kuten muillakin hyvinvointialueilla, on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi muodostettu vanhusneuvostot, jotka aloittavat työnsä nyt helmikuussa. 

Ikäihmisten edunvalvontatyö piirissä jatkuu yhdessä toisten eläkeläisyhdistysten edustajien kanssa HENEssä eli eläkeläisyhdistysten neuvottelukunnassa.

Vielä Savonlinnan liittokokoukseen asti teemanamme on "Rohkeasti tulevaisuuteen". Nautitaan alkavasta keväästä ja yhdessäolosta!

Puheenjohtaja                                                           7.2.2023

Hyvää alkanutta vuotta 2022

Lähes kaksi vuotta olemme kärvistelleet Covid-19 pandemian kourissa. Huonommat ja vielä huonommat kaudet ovat vuorotelleet. Epävarmuus tulevasta on ollut koko ajan läsnä.

Vuonna 2021 pääsimme kuitenkin tapaamaan toinen toisiamme vuotta 2020 enemmän. Pystyimme järjestämään sekä Kesäpäivän että Seniorifoorumin lähitapaamisena. Myös Liitto pääsi toteuttamaan hienon 50-vuotisjuhlansa.

Suunnitelmat tälle vuodelle olemme laatineet kuitenkin niin, että tapaisimme toinen toisiamme kasvotusten eri tilaisuuksissa.                                                     Rokotukset ovat edenneet hyvää vauhtia ainakin meidän ikäihmisten parissa. Täydellinen rokotesuoja on jo lähes kaikilla. Täytyy vain toivoa, että suoja säilyy myös tulevia, uusia variantteja kohtaan. Rokotuskattavuudesta huolimatta varotoimet ovat vielä paikallaan. 

Covid-19 vaikutukset näkyvät parhaiten yhdistysten jäsenmäärissä. Laskua edelliseen vuoteen on ollut miltei kaikilla yhdistyksillä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

Digi-osaamisen lisääntyessä etätoiminnat ovat yhdistyksissä jo lähes arkipäivää ja mahdollistavat yhteydenpidon huonoissakin terveystilanteissa. Piiri pyrkii kuitenkin tukemaan yhdistyksiä digi-osaamisessa tarjoamalla koulutusapua tai antamalla pienen rahallisen avustuksen koulutuksen hankkimiseksi. 

Kansallinen senioriliitto visio itseään Suomen kiinnostavimpana senioritoimijana. Myös me voisimme pyrkiä olemaan Hämeen kiinnostavin eläkeläisjärjestö.

Piirin alueella toimiva Hämeen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (HENE) ei saa jäädä tänäkään vuonna huomiotta edunvalvojana ja eläkeläisjärjestöjen yhdyssiteenä. Se kulkee EETU ry:n viitoittamalla tiellä kaikkien ikäihmisten asioiden ja olojen vahvistamiseksi nyt ja myös tulevilla hyvinvointialueilla.

Senioriliiton teema liittokokouskaudella 2020-2023 "Rohkeasti Tulevaisuuteen" on ohjenuoranamme myös tänä vuonna.

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen                                           30.1.2022                         piirin puheenjohtaja