Edunvalvonta

Hämeen edustus liiton päättävissä toimielimissä kaudella 2018-2020:

Liittovaltuusto:

Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa, Riihimäen kansalliset seniorit 

Toivonen Seppo, Lahden Kansalliset Seniorit ry

Virtanen Sirkka-Liisa, Hämeenlinnan kansalliset seniorit ry 

Varaedustajat:

Hirviniemi Helena, Lammin seudun kansalliset seniorit ry

Ylitalo Tuula, Heinolan seniorit ry

Liittohallitus:

Haapakangas Katriina, Hollolan kansalliset seniorit ry

Varaedustaja:

Kankkunen Martti, Kuhmoisten Seniorit ry

Valtakunnallinen edunvalvontaelin EETU ry

Suomessa on kaikkiaan kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä, joista Kansallinen senioriliitto ry on neljänneksi suurin. Valtakunnalliset järjestöt ovat yhdessä perustaneet edunvalvontaelimen Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

EETU ry pyrkii tukemaan eläkeläisiä ja seniori-ikäisiä tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. Järjestö antaa mm. lausuntoja laaja-alaisissa valtakiunnalisissa lainsäändäntö- ym. hankkesissa ja tekee aloitteita ikääntyvien henkilöiden edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

Hämeessä toimii HETY

Hämeen senioripiiri on mukana muiden Hämeen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen muodostamassa Hämeen eläkeläisjärjestöjen yhteistyöryhmässä. Työryhmä piti kokouksen Teamsillä 26.10.2020 ja muutti nimensä Hämeen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnaksi, mutta käyttää nimestään edelleen lyhennettä HETY.

Hämeen senioripiiristä työryhmässä ovat edustajina piirin puheenjohtaja  Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen Riihimäen kansallisista senioreista ja Katriina Haapakangas Hollolasta.

Useita piirin seniorijäseniä on kotikuntansa vaaleilla valituissa luottamustehtävissä kuten valtuustoissa, kunnanhallituksissa, lautakunnissa ja vanhusneuvostoissa jne.

Piiri pitää tärkeänä, että jokaisessa kunnassa toimii vanhusneuvosto ja että jäsenjärjestöillä on siellä edustajansa.