Edunvalvonta

Hämeen edustus liiton päättävissä toimielimissä kaudella 2023-2026

Liittovaltuusto:

Linden Jaakko, Hämeenlinnan kansalliset seniorit ry                                             Varaedustaja: Tammilehto Jyrki., Lopen seniorit ry

Kankkunen Marti, Kuhmoisten seniorit ry                                             Varaedustaja: Kojo Anssi, Kärkölän kansalliset seniorit ry

Kuikka Pirjo, Hollolan kansalliset seniorit ry                                                                 Varaedustaja: Viljanen Markku, Orimattilan kansalliset seniorit ry

Liittohallitus:

Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa, Riihimäen kansalliset seniorit ry                             Varaedustaja: Häkkinen Liisa, Kuhmoisten Seniorit ry

Valtakunnallinen edunvalvontaelin EETU ry

Suomessa on kaikkiaan kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä, joista Kansallinen senioriliitto ry on neljänneksi suurin. Valtakunnalliset järjestöt ovat yhdessä perustaneet edunvalvontaelimen Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

EETU ry pyrkii tukemaan eläkeläisiä ja seniori-ikäisiä tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa sekä tehostamaan yhteistoimintaa edunvalvota-asioissa. Järjestö antaa mm. lausuntoja laaja-alaisissa valtakiunnalisissa lainsäändäntö- ym. hankkesissa ja tekee aloitteita ikääntyvien henkilöiden edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

Hämeessä toimii HENE

Hämeen kansallinen senioripiiri on mukana muiden Hämeen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen muodostamassa Hämeen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa. Nimi muutettiin 26.10.2020 pidetyssä Teams-kokouksessa edellä mainituksi ja lyhenteemme on nyt HENE. 

Neuvottelukunnan perustarkoitus on vaalia ja edistää toimialueensa ikääntyneiden henkilöiden etua ja hyvinvointia EETU ry:n ja taustajärjestojensä määrittelemissä puitteissa. Pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä mm.piiriyhdistysten, maakuntaliittojen, kuntien, sote-kuntayhtymien ja kansanedustajien kanssa. Neuvottelukunta tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa toimialaansa kuuluviin asioihin

Hämeen kansallisesta senioripiiriä edustavat Markku Viljanen Hollolasta ja piirin puheenjohtaja  Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen Riihimäeltä.

Useita piirin seniorijäseniä on kotikuntansa vaaleilla valituissa luottamustehtävissä kuten valtuustoissa, kunnanhallituksissa, lautakunnissa ja vanhusneuvostoissa. Uutena edustuksena on myös hyvinvointialueen valtuusto ja hallitus sekä vanhusneuvosto.

Piiri pitää tärkeänä, että jokaisessa kunnassa toimii vanhusneuvosto ja että jäsenjärjestöillä on siellä edustajansa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon saatiin HENEn edustaja senioreista.